การหางาน เงินเดือนสูง ๆ ลืมนึกถึงอะไรหรือเปล่า ???


ผมเคยได้ยินได้ฟังมาหลายคนแล้วว่า  อยากทำงานที่ได้เงินเดือนสูง ๆ  แน่นอนครับว่า  มันมีอยู่จริง ๆ ดังเช่นงานเหล่านี้

งานที่โดดเดี่ยว  เสี่ยงภัยสูง  เช่น  งานขุดเจาะน้ำมัน  งานด้านการบิน  ฯลฯ  เป็นต้น

บางครั้งการเลือกทำงาน  จะมองแค่เงินได้  ก็คงคิดผิดอย่างมาก  เพราะเราลืมคิดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สภาพแวดล้อมการทำงาน  และความก้าวหน้าของหน้าที่การงาน  สิ่งเหล่านี้เองที่ทำการใช้บริหารเงินของเราเกิดการสภาพไม่คล่องตัว  เพราะว่าเราไม่ได้คิดวิเคราะห์ตั้งแต่แรก  

ว่าเราจะเลือกงานแบบไหนให้เหมาะสมกับความเป็นตัวเรามากที่สุด !!!


บางครั้งงานที่เราอาจจะได้รับเงินเดืือนประมาณ 10,000 บาทต้น ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ  แต่เราอยู่กับงานนี้ได้ตลอดไป  ทำได้ตลอดปี  แถมยังมีเงินเก็บเทียบเท่ากับงานที่เพื่อน ๆ หรือคนอื่น ๆ ได้ทำอยู่  แถมความเครียดในการทำงานยังน้อยกว่ามาก  มีช่องทางก้าวหน้าอย่างมาก

สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคน  เพราะว่าคนเราสามารถเลือกงานได้  !!!  ไม่จำเป็นต้องรอให้บริษัทเป็นตัวเลือกเสมอไป  O_O!!!


จงใช้แนวคิดของเราให้เกิดประโยชน์คิดในภาพรวม  คิดให้กว้าง ๆ เข้าไว้นั่นคือ  นักบริหารชีวิตที่ดีเยี่ยม  !!!  ^_^ความคิดเห็น