ระวังภัย จาก Facebook !!!


บ่อยครั้งที่ข่าวจากหลาย ๆ วงการออกมาเตือนผู้ใช้ Facebook เป็นชีวิตจิตใจ  ว่า  ระวังภัยในการใช้ Facebook !!!  เพราะว่า  การใช้ Facebook นั้น  บางคนไม่ได้จำกัดสิทธิ์ข้อมูลของตนเอง  หรือบางครั้งเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป  เช่น
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • สถานที่พักอาศัย
  • รูปภาพส่วนตัว  ที่อาจจะถูกคัดลอก  ไปใช้ในทางที่ไม่ดี
  • ฯลฯ

ถ้าหากการใช้ facebook เพื่อธุรกิจของตนเอง  คงจะไม่มีปัญหาอะไร  แต่ถ้าใช้ facebook เพื่อนำเสนอตนเองก็ควรระวังภัยเหล่านี้ไว้ให้มากที่สุด  

นอกจากนั้น  Facebook ยังมีภัยใกล้ตัวอีกหลายอย่าง  เช่น  

  • ทำให้การเรียนตกต่ำ  
  • ไม่ค่อยสนใจคนรอบข้าง  
  • ทำให้แฟนหึง หวง โกรธ  
  • การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ  
  • ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม  facebook ก็ยังมีประโยชน์อย่างมากในอีกด้านหนึ่ง  นอกจากจะหาเพื่อน ๆ เก่าเจอแล้ว  ยังติดต่อสื่อสาร  นำเสนอข่าวสาร  รวมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ได้ทันท่วงที  และสามารถใช้กับธุรกิจหลายอย่างได้เป็นอย่างดี  

ดังนั้นผู้ใช้ facebook ควรใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นะครับ  และป้องกันภัยด้วยตนเองด้วยละกัน  ความคิดเห็น