ภาค ก ท้องถิ่น (บร) เขาเปิดสอบกันแบบนี้นี่เอง


หลังจากเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ  อปท.บุรีรัมย์  เข้าโน่นเข้านี่  ก็ไปพบเข้ากับการเปิดสอบและวิธีการสอบคัดลือก  และนั่นก็คือเป้าหมายที่ผมค้นหาเรื่องนี้  เพราะผมให้ความสนใจ (อยู่ห่าง ๆ)  ก็เลยนำมาฝากท่านผู้อ่านเผื่อหลาย ๆ ท่านต้องการสอบทำงานราชการเช่นกัน (บรรจุ หรือ พนง. ก็ตาม)  เขาเปิดสอบโดยมีภาคความรู้ทั่วไป  ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ครับ
  1. ภาษาไทย
  2. คณิตศาสตร์
  3. ความรู้ทั่วไป
  4. กฎหมายทั่วไป
  5. เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

จากข้อมูลข้างต้น  จะเห็นว่าเป็นเนื้อในการสอบที่ครอบคลุมการทำงานมากพอสมควรครับ  ทั้งนี้ทั้งนั้น  ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้  ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นหรือแต่ละหน่วยงานจัดสอบครับ  

สำหรับครั้งนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเท่านี้ครับ  

พบกันใหม่กับ  ภาค ข   ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓-๕  
  2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๓-๕
  3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน


ความคิดเห็น