การมองคนเพื่อคัดเลือกให้เลื่อนตำแหน่ง


รูปภาพของเพื่อน ๆ 


เท่าที่ผมได้สัมผัสงานราชการมามาก  (เพราะว่าแม่ผมทำงานด้านนี้...)  ก็พอจะสรุปโดยผ่านการวิเคราะห์ส่วนตัวว่า  การเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานสักคนนั้นเขาจะดูที่อะไรบ้าง ???  แน่นอนครับว่า  ความซื่อสัตย์  จงรักภักดี  มั่นคงในการทำงาน  และทำงานเป็น  สิ่งเหล่านี้จะทำให้เลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหน่งได้ไม่ยาก  ไม่ว่าหน่วยงานไหน ๆ ก็ตาม  

อาจจะมีเสียงเล่าขานกันมานานว่า  เด็กเส้น !!!  แน่นอนครับว่า  มันต้องมีแน่ !!!  แต่ถ้าเด็กเส้นทำงานไม่เป็น  ไม่มีความสิ่งต่าง ๆ ข้างต้น  คนที่พาเข้างานคนนั้น  เขาจะอยากเลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหน่งให้หรือครับ ???  เขาต้องกลัวงานเสียแน่นอนครับ !!!   


ดังนั้นแล้ว  การเป็นเด็กเส้น !!!  หรือเป็นเด็กไม่เส้น  !!! ก็ตาม  หากเราทำงานดี  มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจเรียนรู้งาน  และแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน  ไม่ว่าใคร ๆ ก็อยากให้ร่วมงานด้วยทั้งนั้น  และอยากทำงานกับเรามากขึ้น  หางานให้เราเรียนรู้มากขึ้น  และนั่นคือการเปิดโอกาสให้กับตนเองอย่างมหาศาลมากครับ

ความคิดเห็น