วันนี้เดินทางไปนครราชสีมา

เป็นการเปรียบเทียบอารมณ์ของภาพที่สื่อออกมาจากภาพเดียวกันนี้  ภาพนี้ถ่ายอยู่หลังสถานีรถไฟนครราชสีมา  หรือคนที่นี่เรียกกันว่า  "หัวรถไฟ"  และมันก็อยู่หน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา  ด้วยละครับ  พอสังเกตเห็นจุดที่น่าสนใจ  ผมก็เลยจัดการเก็บมาสักภาพเพื่อเสนอมุมมองต่าง ๆ ผ่าน  ท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย  นี่ละครับ
ความคิดเห็น