เมื่อสิ่งดี ๆ เริ่มเข้ามาในชีวิต


เริ่มจากก่อนหน้านี้  ผมได้ขวนขายหาทางออกให้กับชีวิตและได้คิดมุมมองหลาย ๆ มิติของชีวิต  จึงได้หาซื้อหนังสือเล็ก ๆ สักเล่มสองเล่ม  ก็พบเข้ากับหนังสือสองเล่มนี้  มันมีสีสันคล้ายคลึงกัน  แลดูแล้วสบายตา  สบายใจ  (ขนาดมองที่ปกก็รู้สึกแบบนั้นแล้ว)  

จากนั้น  ผมก็ได้อ่านเนื้อหาจนจบและเกิดแนวคิดมากมาย  ทั้งด้านการทำงาน  บริหารการงาน  หรือ  บริหารชีวิต  และทำให้ผมได้รับความสุขของชีวิตพอสมควร  ซึ่งต่างจากชีวิตเมื่อก่อนโน้นนนน

เมื่อมีความสุขเข้ามาในชีวิตแล้ว  สิ่งอื่น ๆ ก็ตามมา  เช่น  การเงิน  ความรัก  คนรู้ใจ  เป็นต้น  ที่สำคัญก็คือ คนรู้ใจ  จะสำคัญต่อผมอย่างมาก  เพราะเป็นแรงผลักดันและจูงใจให้ผมได้คิดได้ทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิม  นอกจากนั้น  ยังเป็นการกำหนดกรอบของชีิวิตได้ดีอีกด้วย


เมื่อสิ่งดี ๆ เริ่มเข้ามาในชีวิต  ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  กว่าจะถึงขั้นนี้ได้ต้องค้นหาคำตอบให้กับตนเองพอสมควร  และพยายามหาสิ่งที่ดี ๆ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ๆ ไว้รอบตนเอง  ด้วยตนเอง  แล้วจะได้รับสิ่งดี ๆ กลับมาอย่างแน่นอน

หวังว่าบทความนี้จะประโยชน์ะครับ
ขอบคุณที่ติดตามครับ ^_^

ความคิดเห็น