Linkedin คือคำตอบสำหรับ Professional ที่ Facebook ให้ไม่ได้กระแสการใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนผู้ใช้ (account)เติบโตโดยตลอด สถิติจากwebsite www.facebakers.com มีคนไทยที่ลงทะเบียนแล้ว 5,744,060 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 45% และผู้หญิง 55%  ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่คือวัยอุดมศึกษาหรือวัยเริ่มต้นทำงาน (18-24 ปี) ประมาณ 37% ของกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งหมด และวัยทำงาน (อายุ 25-34 ปี) ประมาณ 32% ซึ่งสรุปได้ว่า 69% คือกลุ่มที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว และใช้ Facebook แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองให้กับสื่อที่กระจายไปอย่างไม่มีขอบเขต แม้ว่า Facebook จะมีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) แล้วก็ตาม ซึ่งในต่างประเทศ เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายบริษัทเมื่อจะรับคนเข้าทำงานก็จะตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆ ของผู้สมัคร โดยเข้าไปดูใน Facebook ของผู้สมัครนั้นด้วย รูปถ่ายที่ประหลาด กิจกรรมที่หลากหลาย คำหรือประโยคที่ใช้โพสข้อความ ล้วนสื่อถึงความคิดและการกระทำของผู้สมัครได้


นอกเหนือจากการปรับวิธีการใช้เฟซบุ็ค Facebook ให้เหมาะสมแล้ว ถ้าคุณคิดจะได้งานที่ดี หรือต้องการเติบโตในสายอาชีพอย่างเหมาะสมและถูกทางแล้ว ยังมี Social media ที่เน้นสำหรับมืออาชีพ (Professional) โดยเฉพาะ นั่นคือ Linkedin

มีสถิติศึกษาโดย Nielsen Claritas เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว (2552) สรุปว่า 35% ของผู้ใช้บริการ Linkedin สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 3 ล้านบาท) ในขณะที่ผู้ใช้บริการ Facebook 20% สามารถสร้างรายได้ในระดับเดียวกัน ทั้งๆที่สมาชิก Facebook มีมากกว่าสมาชิก Linkedin หลายเท่า

Linkedin ไม่ใช่เพียงเวปแสดงประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ (Resume) เพื่อหางานเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูล และเครือข่ายอีกมากมาย รวมทั้งต่อยอดธุรกิจไปทั่วโลกด้วย จำนวนผู้ใช้ตอนนี้มีกว่า 70 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คือผู้บริหารระดับกลางและสูง มาจากบริษัทระดับชาติหลายแห่ง ดังนั้นจึงไม่ใช่การหางานเท่านั้น แต่คือแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพเดียวกัน ยกตัวอย่างกลุ่มที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ได้แก่ Finance Industry Professional Worldwide กลุ่มคนที่ทำงานหรือสนใจในสายงานด้านการเงิน มีสมาชิกตอนนี้ 26,981 คน จะมีข้อความแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเงินทั่วโลก และ กลุ่มThailand Connection ราชอาณาจักรไทย มีสมาชิกตอนนี้ 4,340 คน มีผู้บริหารสายงานอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย (มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ) พูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย

ผมเองก็มี Facebook แต่ว่า Linkedin ช่วยสร้างเครดิตให้การทำงานของผมมากกว่า เพราะลูกค้าของผมเป็นบริษัทต่างชาติด้วย ซึ่งเคยมีบริษัทต่างชาติโทรมาสัมภาษณ์งาน เพราะสนใจใน Profile ของผมใน Linkedin  และมี email จากผู้บริหารในหลายประเทศที่สนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยติดต่อเข้ามาหลายครั้ง

ความคิดเห็น