บรรยากาศทำนา ปี 2555


เป็นครั้งแรกครับกับการทำนาของผม (อย่างจริงจัง อิอิ...)  วันนี้เป็นวันที่เรา ๆ ต้องหว่านข้าวสารจนเต็มนา  จะหว่านบาง  หว่านหนา  อันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของนาด้วยนะครับ  ถ้าไม่ได้คัดเมล็ดข้าวก็ควรจะหว่านหนา ๆ แต่ตอนใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่หนา ๆ ด้วยเช่นกัน  เพราะต้นข้าวจะแย่งสารอาหารกันจนบางต้นไม่อันจะกินก็มี 555++

ถ้าหว่านบาง ๆ เวลาใส่ปุ๋ยก็บาง ๆ เช่นกันครับ  ส่วนความแตกต่างของผลผลิตทั้ง 2 อย่างก็ต้องรอดูต่อไปครับ  ผมเองก็บอกไม่ได้เช่นกัน เพราะทำอย่างตั้งใจก็ครั้งนี้ละครับ

ในการ  "ไถกลบ"  หรือ  เรียกอีกอย่างก็คือ  "ไถแปร"  ครับ  ทุกวันนี้การทำนาปรับเปลี่ยนวิธีการไปมาก  เนื่องจากเทคโนโลยีการเกษตรมาแรง (แซงคูนา..)  จึงทำให้ขั้นตอนการหว่านข้าวและการไถกลบจะทำไปพร้อม ๆ กัน  เช่น  นาของผมประมาณ 12 ไร่ ก็ทั้งหว่านทั้งไถกลบ  แล้วเสร็จประมาณบ่าย สาม  (หว่านเสร็จประมาณเที่ยง)  

ค่าจ้างในการไถประมาณ 250 บาท/ไร่  ครับ  ทั้งนี้ก็ขึ้นกับพื้นที่  เขต  ต่าง ๆ ด้วยครับ  มันไม่เหมือนกัน  แต่ว่า แตกต่างกันเล็กน้อย

ช่วงเวลาที่เหลือก็คือ  รอข้าวงอก  ออกกล้า  รอฝนตก  กักน้ำ  แล้วใส่ปุ๋ย กำจัดสัตรูพืช  ปล่อยน้ำ  แล้วเก็บเกี่ยวผลผลิต  ตากแห้ง  ใส่ยุ้ง ครับ  รายละเดียดขั้นตอนต่าง ๆ เดี๋ยวมาเจาะลึกในบทความต่อไปนะครับ

ขอบคุณที่ติดตามครับ

บทความโดย "ท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย"

ความคิดเห็น