งานมีมากมาย แต่ถูกจำกัดด้วยวุฒิฯ


จากเว็บไซต์หนึ่งที่ผมเข้ามาดูความเคลื่อนไหวอยู่เนือง ๆ  วันนี้ก็นั่งคิดว่า  งานก็มีมากมายนะ ?? ทำไมเราสมัครสอบได้เพียงเท่านี้ ??  

แต่สายวิชาชีพที่เราเรียนมาก็มากมายพอสมควรอยู่แล้ว  เมื่อเข้าสู่วัยหนึ่งผมก็ได้ตระหนักถึง  "การแย่งงานกันทำ"  ต่อจากนี้ไป...ผมก็ต้องแย่งงานทำซะแล้วเรา  ต้องอัพเดทตนเองเพื่อให้สอบเข้าทำงานที่เรามุ่งหวังให้ได้

อีกอย่างก็เพื่ออนาคตของคนที่เกี่ยวข้องกับเราอีกมายครับ  ด้วยเหตุนี้ละครับ  มันบีบให้เราต้องสู้สุดชีวิตอย่าคิดถอย !!!


ความคิดเห็น