การเลื่อยไม้ (เพื่อทำบ้าน)


การเลื่อยไม้ทำบ้านมีอยู่หลายวิธีในการออกแบบเพื่อให้ได้เนื้อไม้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ดังรูป

ที่มา  http://www.thaiwoodcentral.com

ความคิดเห็น