สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 2557 !!!

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ตัังแต่วันที่ 4-24 มี.ค. 57 ทางอินเทอร์เน็ต ผู้สนใจดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th


อดใจรอกัน...นิสนุง...นะครับ
^_^

ความคิดเห็น