หาหนังสือดี ๆ อ่านประกอบการทำงานที่ไหนดี ?


ตอนสมัยเรียนมหาลัย  พากันอ่านหนังสืออย่างหนักหน่วงเพื่อหวังว่าจะต้องผ่านการสอบรายวิชานั้นให้ได้  แต่เมื่อจบออกมาทำงาน  การอ่านหนังสือเพื่อสอบให้ผ่านจะไม่มีบรรยากาศแบบนั้นหลงเหลือแต่อย่างใด  แต่จะมีเป้าหมายในอีกเส้นทางหนึ่งก็คือ  

"การอ่านหนังสือเพื่อให้ทำงานสำเร็จ"  

ด้วยปัจจัยเหล่านี้เองที่ทำให้ผมต้องแสวงหาหนทางดับทุกกข์...เย๊ยยย... หนทางสว่างต่างหากล่ะ ^_^  ก็เพื่อให้เราทำงานนั้นได้สำเร็จ  และมีแบบแผนในการทำงานอื่น ๆ ต่อไป  

ในส่วนงานของผม  ทำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  แต่ด้วยตำแหน่งงานประกอบกับระบบและโครงสร้างของบริษัท  จึงทำให้ผมต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  กลายเป็นว่าสิ่งที่เรียนมานั้น  มันไม่เพียงพอกับการทำงาน  เฮ่อ.. !!  (T_T)  ไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือ  หรือ  สำนักพิมพ์ต่าง ๆ ผมค้นหาข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้พบหนังสือที่โดนใจ   


วันนี้ผมก็ขอแนะนำเว็บไซต์ของ  สำนักพิมพ์  วิทยพัฒน์ จำกัด  ซึ่งเป็นงานเขียนที่ละเอียดถี่ถ้วนเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  แถมยังมีเนื้อหาเหมาะกับการเรียน ป.ตรี  โท เอก  อีกด้วย  ซึ่งต่างจากหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่ผมเคยคลุกวงในมา  บางเล่มไม่บอกที่มาที่ไป  ต้นตอมากไหน  แนวคิดเป็นอย่างไร  ทำให้เราเข้าใจยากต่อการประยุกต์ใช้งาน  สำหรับสำนักพิมพ์  วิทยพัฒน์  ก็ทำให้ผมได้เติมเต็มในชีวิตทำงานของผมได้เป็นอย่างดี 
ปล. ผมเขียนแนะนำในบทความนี้  ไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด  นำมาบอกเพื่อน ๆ เผื่อจะได้เติมเต็มชีวิตไปด้วยกัน  ขอบคุณครับ  เข้าชมเว็บไซต์

ความคิดเห็น