ร้านกาแฟหลังสถานีรถไฟ

กลับไปบ้านทีไร  เป็นต้องแวะเข้าร้านนี้ทุกที  เนื่องจากผมเป็นคนชอบกาแฟอยู่แล้ว  จึงไม่ต้องอธิบายมาก 555+  นอกจากนี้ยังมี Wifi บริการฟรี!  อีกด้วย  แถมยังเร็วอีกด้วย  

ระหว่างรอรถไฟ  ซึ่งเป็นช่วงต่อในการเดินทาง  การได้แวะร้านแบบนี้ท่ามกลางการรอคอย  ...เป็นสิ่งที่คุ้นเคยมานาน   ถึงแม้จะกลับถึงเกือบค่ำก็ตาม  

จริง ๆ แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นการเติมเต็มให้กับชีวิตช่วงหนึ่ง  บางสิ่งที่เราขาดหายไปจะได้บางอย่างที่มาทดแทนเสมอ
ความคิดเห็น