ดอกไม้งามยามฝนตก

ความสวยงามใดๆ ล้วนเกิดจาดมุมมองทั้งนั้น  การอยู่รวมกันหลายสิ่งอาจดูไม่แตกต่างกันมากนัก  แต่หากเรามองแบบเจาะจง  จะพบว่า  ความสวยงามที่อยู่ภายในนั้น  มีความงดงามที่ยากจะบรรยายกันเลยทีเดียวความคิดเห็น