HOT ! BLOGGER & BLOGSPOT FAST MAKE MONEY & SEARCH ENGINE


หลังจาก Blogspot มานาน และ ติด Adsense มาพักหนึ่ง  ก็เอะใจว่า...

ทำไมรายได้ที่เข้ามานั้น  ส่วนใหญ่มากบล็อกของเราทั้งสิ้น !?  
นอกจากจะเป็น blogspot.com  แล้ว  ยังมี  .uk  .sg  .co.nz  ....????  ทำไมถึงไปไกลขนาดนั้น  แต่ข้อสรุปที่ได้จากข้อมูลนี้  ทำให้ผมเห็นชัดเจนว่า  รายได้ส่วนใหญ่มาจากบล็อกของตนเอง  

จริง ๆ แล้วก็มีเว็บไซต์  .com อยู่เช่นกัน  เพิ่งจะทำรายได้ไม่ถึง $1 แต่ก็มีแนวโน้มที่ดี  คงต้องรอผลในอีกหลาย ๆ เดือนว่าเว็บไซต์ที่ผมมีนั้น  จะทำรายได้เข้ากระเป๋า  เท่ากับ Blogspot ตัวหรือไม่

อีกมุมหนึ่งก็คือ  Search Google คงแรงมากเลยที่เดียว  เนื่องจากผมเห็นความเคลื่อนไหวจาก  การปรับปรุงบล็อก  มีการเสนอให้ลองโฆษณากับ Google Adword   ตลอดจนการแป่งปันทาง google+ อีกด้วย

นับว่าเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ  คราวนี้หากเรามองแนวโน้มออกว่าจะเกิดอะไรขึ้น  เราก็สามารถหารายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้เป็นอย่างดีความคิดเห็น