ปลาหมอบืน เกยตื้น

ปลาหมอเกยตื้น  จะพบเห็นได้ง่ายในหน้านา (ฤดูทำนา)  หลังจากที่ฝนตกหนักๆ หากเราไปเดินเล่นตามคันนาหรือทางน้ำไหลต่าง ๆ จะพบเห็นขบวนปลาพากันเกยตื้นไปยังที่ต่าง ๆ (ไม่รู้ที่ไหนเช่นกัน)  ในช่วงเวลานี้จะทำให้เราจับปลาได้ง่ายมาก ๆ ส่วนใหญ่จะพบแต่ปลาหมอ  ส่วนปลาใหญ่ๆ เช่น ปลาช่อน ปลาดุก  ก็มีบ้างแต่น้อยกว่าปลาหมอ

ความคิดเห็น