ไอเดียจัดสวนข้างบ้านให้เขียวปี๋


บ่อยครั้งที่คิดและฝันว่าอยากมีบ้านสวย ๆ ข้างบ้านมีสวนหย่อม และ มีซุ่มไว้เพาะปลูกพันธุ์ไม้บางชนิด  เพื่อความสุขกายสบายใจยามชรา  ที่ไร้สมรรถภาพ 5555+++ 

แต่ตอนนี้ก็คงเป็นได้เพียงความฝันเช่นเดิม  

ชีวิตตอนนี้ทำได้เพียงเดินไปตามทาง...เพื่อไปหาฝันนั้น


ความคิดเห็น