ใครไม่เคยทำงานผิดพลาด ยกมือขึ้น!


การทำงานผิดพลาดถือเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานสำหรับมือใหม่(ในงานนั้นๆ)  แต่ถ้าหากเราทำงานมานานแล้ว แต่ยังทำงานผิดพลาดซ้ำเดิมก็คงต้องตำหนิจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือ แผนกอื่นๆ บ่นกันจนไฟแล๊บออกจากปากเชียวล่ะ แต่ถ้างานนั้นเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็คงไม่เป็นไรมากนัก (แต่อย่าผิดเรื่องเดิมซ้ำๆ จนเกินไป)

แต่ก็มีหัวหน้างานหลายคนที่มองความผิดพลาดที่เกิดจากการเรียนรู้งานใหม่นั้น... เป็นความผิดพลาดที่หน้าตำหนิ !  (ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ควรเป็นแบบนั้น)  บางครั้งพนักงาน "ทำอะไรๆ ก็ผิด" ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
  1. ทำงานผิด เพราะว่า ไม่ถูกใจหัวหน้างาน
  2. ทำงานผิด เพราะว่า ข้อมูลที่ได้รับจากหัวหน้างานไม่ครบถ้วน (อันนี้เจอบ่อยๆ)
  3. ทำงานผิด เพราะว่า  แบบผลิต ออกแบบไม่ถูกต้องความคิดเห็น