ลงเรียน VB.NET 2013 & SQL Server (Week 1)วันนี้เป็นแรกที่ผมเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร 
VB.NET 2013 & SQL Server 


จากที่ได้เรียน ก็ทำให้ผมเข้าใจขั้นตอนการเขียนโปรแกรมมากขึ้น  และสามารถนำไปใช้เขียนโปรแกรมคำนวณอย่างง่ายได้ดีมาก 

เครื่องมือที่ผมใช้มีดังนี้ึ

Visual Studio Downloads
https://www.visualstudio.com/downloads/

Microsoft® SQL Server® 2012 Service Pack 2 (SP2) Express

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43351


Visual Studio 2010  2012 2013 เครื่องมือพื้นฐานไม่ต่างกันมาก แถมยังใช้งานง่ายอีกด้วย  

แต่พอลองโหลด Visual Studio 2015 มาใช้  หน้าตาเปลี่ยนไปทำให้งงมากขึ้น  ผมขอแนะนำว่าให้เลือกใช้อันใดอันหนึ่งเลยดีกว่า  ฝึกใช้ให้คล่อง ช่ำชอง ชำนาญ และเชี่ยวชาญ กันไปเลยครับ


เผื่อใครสนใจเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ผมก็มีสรุปเนื้อหามาแบ่งปันครับความคิดเห็น