ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษี ได้ที่ "สอบถามข้อมูลการคืนภาษี"

1. ไปที่ Google แล้วค้นหาคำว่า "สอบถามข้อมูลคืนภาษี" จากนั้นคลิกเลือก "ตรวจสอบข้อมูลการขอคืนภาษี"


2. กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขอคืนภาษี

3.จะพบหน้าต่างแสดงสถานะและขั้นตอนในการขอคืนภาษี


4.ทำการอัพโหลดข้อมูลเอกสารที่ได้รับแจ้งจากกรมสรรพากร
5.จากนั้นรอผลยืนยัน และรอรับเงินคืน(ถ้ามี)ความคิดเห็น