กาแฟถ้ำสิงห์ เข้มอย่างสิงห์ ผลผลิตคุณภาพระดับ OTOP ของ จ.ชุมพร


ข้อมูลจาก บสย.

การสร้างแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป สิ่งนี้คงใช้ได้ดีกับ “กาแฟถ้ำสิงห์” จ.ชุมพร หนึ่งในลูกค้า บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ อาศัยความแข็งแกร่งของชุมชน จนสามารถสร้างแบรนด์กาแฟ ให้เป็นที่รู้จักและแตกต่าง สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินเชื่อเกษตร สร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกกาแฟในชุมชน

“ณัฐธิดา  คงแก้ว” เจ้าของกิจการกาแฟ “ถ้ำสิงห์” เล่าว่า กาแฟถ้ำสิงห์ มีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  “กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์” จ.ชุมพร ซึ่งได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา

“เราพยายามเรียนรู้และพัฒนากาแฟโรบัสต้า ให้มีความแตกต่างจากกาแฟโรบัสต้าทั่วไปในตลาด คือ รสกาแฟที่ไม่เปรี้ยว เพราะจากการสำรวจพบว่า คนจำนวนมากไม่ชอบดื่มกาแฟพันธ์ุโรบัสต้าจากรสที่เปรี้ยว ซึ่งการแก้โจทย์ตรงนี้ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของคอกาแฟ หรือผู้บริโภคทั่วไปได้มากขึ้น”  

ปัจจุบันกาแฟถ้ำสิงห์ ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 7 ปี จนเติบโตจนขยายเป็นธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่ปลูก แปรรูป จำหน่าย เบ็ดเสร็จในชุมชนเดียว พร้อมพัฒนาแพ็คเกจสินค้าให้สวยงาม และทันสมัย ขณะเดียวกันก็พยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แตกต่างจากกาแฟชุมชนอื่นๆ ในท้องตลาด กับกาแฟดริพ กาแฟสดชงเอง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในหมู่คอกาแฟทั้งหลาย  

“ณัฐธิดา” เล่าถึงแนวทางการทำธุรกิจของกลุ่มว่า เป็นลักษณะการรับซื้อกาแฟจากผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ ซึ่งมีกว่า 400 ครัวเรือน ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดโดยให้ความสำคัญกับการคัดสรรคุณภาพเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

“ผู้ปลูกสามารถนำเมล็ดกาแฟทั้งหมดมาขายได้ที่โรงงาน ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟก่อนจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟดิบเป็นกาแฟคั่วบด ปัจจุบันมีวางขายที่ร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ แต่ถ้าใครต้องการซื้อจำนวนมาก ก็มีขายส่งที่หน้าโรงงาน หรือจะสั่งซื้อผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ในลักษณะของการฝากขายก็ได้เช่นกัน”

ด้วยคุณภาพของสินค้า ซึ่งมาจากความใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่ “ต้นน้ำ” ยัน “ปลายน้ำ” ทำให้กาแฟถ้ำสิงห์ ได้รางวัลอย่างมากมาย ดังนี้

  • อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2558,  OTOP Product Champion ระดับ 5 ดาว ปี 2553 และปี 2556  
  • วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี 2555
  • Thai food and Drug Administration 
  • Ministry of Public Health Award to THAMSING ระดับประเทศ 1 ใน 59 ราย
นอกจากรางวัลด้านคุณภาพที่ได้มาอย่างมากมาย ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  กาแฟถ้ำสิงห์ก็มีความใส่ใจไม่แพ้กัน โดยมีการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เนื่องจากคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ต่างมีอาชีพหลักคือ การเพาะปลูกกาแฟ
CSR
“เราได้รับซื้อและประกันราคากาแฟในแต่ละปี เพื่อให้คนในพื้นที่มีงานและรายได้ที่มั่นคง ด้วยการใช้หลักคุณธรรมในการบริหาร เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต้องดูแลคนในพื้นที่อีก 400 ครัวเรือนให้มีอาชีพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงต้องใช้หลักคุณธรรมและพึ่งพาอาศัยกันในการบริหารให้ธุรกิจก้าวหน้าต่อไป”  ณัฐธิดาระบุ

“กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์” ยังเปิดให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นวิทยาทาน โดยเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมขบวนการผลิตของกาแฟถ้ำสิงห์ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่ เช่น สนับสนุนในการจัดงานชุมชน การนำต้นกาแฟไปปลูกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน เป็นต้น

“วันนี้ บสย. มีส่วนช่วยในการต่อยอดธุรกิจ ผ่านค้ำประกันสินเชื่อ ทำให้ทางกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการขอสินเชื่อจากธนาคารได้ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ จนทำให้เราสามารถเติบใหญ่มาถึงทุกวันนี้”  

อีกหนึ่งลูกค้า บสย. จากก้าวเล็กๆ ผ่านการรวมตัวของผู้ประกอบการในชุมชน ซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ปลูกกาแฟ ก้าวสู่ตลาดในวงกว้าง ตัวอย่างที่น่าศึกษา และเป็นดั่งแรงบันดาลใจ สำหรับกลุ่มสินค้าชุมชนอีกมากที่กำลังเติบใหญ่ในทุกวันนี้


ที่มา
http://www.tcg.or.th/article_inside.php?article_id=30


ความคิดเห็น